Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hobby liga - 2008/2009 (propozice)

21. 9. 2008

HRACÍ DNY:

       - pondělí  od 17,00 do 22,45 hod.

       - úterý     od 17,00 do 22,45 hod.

       - čtvrtek  od 20,00 do 22,45 hod.

       - neděle   od 15,30 do 22,45 hod.

      

            PROPOZICE

     Ředitel soutěže: Jaroslav Nekola-ředitel TS

     Technický ředitel: Petr Choutka-vedoucí ZS

1.Soutěž se řídí platným hracím plánem a soutěžním řádem a družstva jej respektují

2.Utkání se hrají a řídí platnými pravidly ledního hokeje, s výjimkou :

   -celkového času na utkání - 75 min.

   -hracího času - 2 x 30 min. (+ 10 min. rozbruslení)

   -času vyloučení - 2 min. za běžné technické přestupky; za ostatní přestupky vyšší trest- vyloučení do konce zápasu

   -povinné výbavy hráčů v poli - helma, rukavice, holenní chrániče

   -přidělování bodů - vítěz 2 body, remíza 1 bod

   -při urážce rozhodčího jedním hráčem pouze vyšší trest; při opakoaném přestupku vyloučení do konce soutěže

   -při urážce rozhodčího více hráči jednoho družstva kontumace zápasu; při opakováném přestupku vyloučení do konce soutěže

3.Soupisky družstev :

   -hráči mladší 18 -ti let hrají s písemným souhlasem zákonných zástupců

   -hráči startují na vlastní nebezpečí

   -za tým může hrát jeden registrovaný a jeden hostující hráč; budou na soupisce označeni písmenem R a H

   -každý tým má na soupisce brankáře, označeného písmenem B; v případě jejich absence odehraje zápas jákýkoliv jíný brankář

   -každý tým má na soupisce jednoho označeného hráče písmenem C, jako kapitán

   -soupiska může mít libovolný počet hráčů

   -součástí soupisky je žádost o přidělení rozhodčího časomíry a zapisovatele

   -soupiska je po celou sezónu uzavřený dokument, vyjma týdnu ve kterém končí základní kolo(lze upravit)

   -hráči bez registrace(soupiska) na ZS v sezóně 2007/2008 se musí zaregistovat

Poznámka :

   -při oboustranné dohodě družstev hrajícich konkrétní utkání o startu hráčů mimo soupisku je povinností družstev tento fakt uvést na druhou stranu zápisu o utkání(jméno a příjmení hráče,datum narození a je-li registrován) podepsat oběma kapitány či vedoucími družstev

   -při protestu na neoprávněný start hráče, je zmiňovaný fakt potřeba prokazatelně doložit, např.fotografickou dokumentací

4.Odeslání přihlášky(elektronicky-p.Nekola) do soutěže do 26.9.2008( závazné potvrzení účasti).Odevzdání soupisek, či úprava do zahájení soutěže13.10.2008

5.Cena pronájmu na jeden zápas činí 1800 Kč (každé družstvo 900 Kč)

6.Startovné činí 500 Kč; hradí se na ZS do začátku soutěže(úhrada cen)

7.Týmy uhradí celou částku za pronájmy ledu prvního kola základní části do začátku soutěže na pokladně MÚ (u pí.Horajsové)

8.Celková částka bude upřesněna podle počtu soutěžících družstev a bude zveřejněna ve vývěsce na ZS; platby za další kola budou postupně zveřejňovány a hrazeny ve stejném režimu

9.Týmy zaplatí za řízení zápasu částku 100 Kč při převzetí klíčů od šaten.A tým, který je veden jako domácí v zápase ještě100 Kč za zapisovatele pokud ho nemá zajištěného

10.Základní část je dvoukolová; první kolo se hraje ve dvou skkupinách po 14 či 15, poté podle umístění budou utvořeny dvě skupiny(nadstavba-druhé kolo) první o 14-ti (o PLAY OFF) a druhá se zbylých týmů, které nepostoupili do té první

11.Po odehrání dvou kol základní části pokračuje soutěž systémem play off; velkým a malým finálem

   -mužstva na prvním až osmém místě v obou skupinách sehrají velké finále a malé finále na dva vítězné zápasy systémem 1-8; 2-7; 3-6; 4-5 (při nerozhodném výsledku rozhodují samostatné nájezdy - pět z každého družstva, poté k.o. systém po jednom)

   -zbylé týmy případně nová soutěž dle dohody(MALÉ FINÁLE)

12.Zásahy do herního systému soutěže budou respektovány pouze ze zásahu vyšší moci(přírodní katastrofy, hromadné infekce, apod.....).Pořadatel si v tomto případě vymiňuje změny v nasazení utkání

13.Každý domácí tým zajistí zapisovatele na místo časoměřičů, pokud na soupisce neuvede jinak

14.každý tým je povinen :

   -při převzetí klíčů od šaten složit zálohu 100 Kč

   -klíče vrátit neprodleně po skončení utkání

   -udržovat pořádek v šatnách a areálu ZS(případná sankce-pokuta ve výši 500 kč)